"AECT Rio Minho" crea observatorio de dinámicas socioeconómicasO Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial do Río Miño, AECT Rio Minho, está a traballar para poñer en marcha un Observatorio de Dinámicas Transfronteirizas (ODT) no territorio miñoto. Trátase dun proxecto que revelará información socioeconómica do territorio galego e portugués de maneira conxunta para poñer en marcha iniciativas “de éxito” tanto de políticas públicas como de proxectos privados.

Segundo informa o deputado de Cooperación Transfronteiriza e vicedirector do AECT Uxío Benítez, o proxecto terá un soporte web que estará ligado á web institucional do AECT na que se envorcarán diferentes datos socioeconómicos do territorio do Río Miño Transfronterizo. Trátase dunha iniciativa novidosa que nace con vocación de permanencia, segundo o nacionalista, “e para cubrir un baleiro de información sobre a fronteira”.

O novo ODT xurde, de feito, porque contra todo prognóstico e a pesares de décadas de cooperación eurorrexional ata o de agora só se tivera en conta o fenómeno transfronteirizo en estudos puntuais e non existían indicadores socio-económicos válidos para ambos lados da fronteira. De feito, a primeira eiva que houbo que superar para o novo Observatorio foi a creación de indicadores conxuntos apropiados e recoñecidos oficialmente.

O ODT do Rio MINHO, como todos os observatorios socioeconómicos, nace coa vocación de servir a persoas estudosas, institucións e persoas emprendedoras como ferramenta de obtención de datos para analizar o territorio e poder facer políticas públicas e privadas de éxito. Para Benítez, no caso do AECT Rio Minho, é unha “ferramenta indispensable” para continuar actualizando a diagnose territorial da Estratexia do Rìo Minho Transfronterizo, e o seu Plano de Acción, hoxe desenvolvido en fichas de proxectos en busca de financiamento.

O ODT está a ser despregado no ámbito do proxecto ‘Rede de Apoio ás dinámicas locais de cooperación no río Miño transfronteirizo’-REDE_LAB_MINHO- financiado polo Programa Interreg V-A España Portugal (Actividade2 – Construción e dinamización dunha rede de cooperación e observación das dinámicas transfronteirizas). Aínda que ao primeiro impulso se dá con financiamento europeo, preténdese crear unha cooperación estable con outras entidades - vía protocolos de colaboración- que permita mantelo no tempo.

Na tarde de onte celebrouse unha primeira reunión de presentación dos traballos do Observatorio cun grupo reducido de persoas de entidades locais ás que pode interesar a ferramenta co obxectivo de que achegasen suxestións antes do seu lanzamento definitivo.

Elaboración e análise de 120 indicadores


O Observatorio das Dinámicas Transfronteirizas (ODT) do Río Miño está a ser construído sobre a elaboración e análise de 120 indicadores a escala dos concellos que conforman o AECT, e que están recollidos nun informe xeral cos últimos datos actualizados.

A información, común a ambas os países, é moi ampla e permite coñecer a situación de cada área e ter unha idea das súas potencialidades e limitacións verbo das zonas que as engloban. O esquema da exposición informativa baséase en dez campos de interese definidos pola AECT.

En primeiro lugar, presentarase a situación da AECT respecto a Galicia e Portugal en relación ao territorio, poboación e vivenda, é dicir, realizando un percorrido pola potencialidade que ten o territorio e as posibilidades de vivenda que presenta. Tamén se abordará a situación en sanidade e desenvolvemento social, é dicir, os campos que fan relación á calidade de vida en aspectos sociais do territorio.

A seguir inclúese a situación da innovación e do desenvolvemento económico e empresarial, que indica o potencial económico do territorio. En cuarto lugar, abórdanse aspectos relativos ao transporte e mobilidade transfronteiriza, dada a importancia que este apartado ten para o territorio. Despois trataranse o emprego e o desemprego, que tamén esta asociado ás condiciones sociais do territorio, combinado con a capacidade de xerar riqueza e mantela ben distribuída.

En sexto lugar, coméntanse aspectos relativos a infraestruturas e servizos públicos. A seguir trátanse os campos da educación e da formación, que sinalan o capital humano presente ou futuro do territorio. Para completar os epígrafes sociais, dedícase un apartado a falar de cidadanía e cultura.

Outro aspecto fundamental no desenvolvemento sustentable do territorio trata sobre o medio ambiente e o desenvolvemento sustentable, polo que se dedica outro apartado a este campo. Finalmente, dado a capacidade de atracción turística do territorio, dedicarase un apartado ao Turismo.