Maio de letras, 17 de maio...Todos os anos, cando maio chega ao día 17 do seu calendario, Galicia rende homenaxe aos seus escritores e poetas celebrando o “Día das Letras Galegas”, que é en realidade todo un ano dedicado a dar a coñecer a obra e vida dos nosos máis significados homes de letras xa falecidos.

Cada ano réndese homenaxe a un dos homes ou mulleres que fixeron posible o esplendor da nosa literatura. Elíxeo a Real Academia Galega desde hai xa 59 anos. Os tres primeiros distinguidos foron Rosalía de Castro, en 1963, Castelao, no 1964 e o bardo Pondal, en 1965.

A partir de aí, un total de 60 egrexias figuras das letras galegas, -que cumpren este ano mil vintetrés primaveras-, foron recoñecidas polos académicos e pola xente da cultura de Galicia.

Entre outras figuras, a Real Academia Galega rendeu xa tributo a Curros, Noriega Varela, Otero Pedrayo, Cunqueiro, Blanco Amor, Celso Emilio… e ao propio rei Afonso X o Sabio, autor das Cantigas coas que inicia o seu camiño a arte literaria no noso idioma, o galego.

O galego, que non sempre foi ben aceptado, mírase no espello da nosa arte literaria que rexorde na diáspora, cando os galegos vivimos a páxina máis triste da nosa historia, escrita polo éxodo da nosa mellor xente, obrigada a deixar o país pola fame ou pola represión política.

A vida e a obra de moitos dos nosos escritores lémbranos que a moitos deles debemos que permanecese viva a chama da nosa cultura, a máis de dez mil quilómetros de distancia.

Este ano, a Real Academia Galega adica a súa anual homenaxe literaria ao escritor…

FRANCISCO FERNANDEZ DEL RIEGO


PEQUENA BIOGRAFÍA
Nado en Vilanova de Lourenzá (Lugo) o 7 de xaneiro de 1913. Estudou Dereito e Filosofía e Letras en Santiago e Madrid. Rematada a guerra civil trasladouse a Vigo onde participou na creación da Editorial Galaxia. Tamén participou na revista Grial. En 1963 fíxose cargo da Biblioteca Penzol. Autor de numerosas publicacións e promotor de moitas actividades culturais. En 1997 foi nomeado presidente da Real Academia Galega. Recibiu numerosos premios: Medalla Castelao, Pedrón de Ouro, ou Doutor Honoris Causa pola Universidade de Vigo, entre outros. Faleceu en Vigo o 26 de novembro de 2010.

Neste maio de letras e cultura rendemoslle o noso mais agarimoso homenaxe.

__________

XERARDO RODRÍGUEZ
www.galiciaunica.es

___________
Artículo Anterior Artículo Siguiente