A biofábrica de Ence Pontevedra revalida o distintivo Residuo Cero


rb
tribuna
---

A biofábrica de Ence en Pontevedra revalidou con éxito a certificación do selo ambiental “Residuo Cero” que outorga AENOR a aquelas organizacións que levan a cabo unha xestión máis eficiente dos seus residuos e que son capaces de valorizalos.

 

Esta instalación repetiu, por cuarto ano consecutivo, os resultados que a converteron en merecedora do recoñecemento por vez primeira en 2019, e que fan da biofábrica de Lourizán un paradigma de uso responsable dos recursos e de economía circular.

 

O proceso de verificación levado a cabo ten como obxectivo avalar a valorización, a través da reutilización, a reciclaxe ou mediante a valorización enerxética, dos residuos que se xeran na planta, evitando desta maneira o seu traslado o vertedoiro. Tamén, a trazabilidade de todo o proceso.

 

Así se demostra que a xestión eficiente da planta non só evitou que estes materiais acabasen en vertedoiros, senón que os reintroduxo na súa cadea de valor, dándolles unha nova vida.

 

De feito, a propia actividade da biofábrica de Ence en Pontevedra é un exemplo de contribución á bioeconomía circular: en todo o proceso de produción da celulosa, a planta opera con materiais de orixe natural, renovables, para fornecer produtos reciclables. Ao mesmo tempo, xera enerxía eléctrica renovable a partir da biomasa utilizando para iso a lignina, un compoñente da madeira que constitúe un excelente biocombustible renovable e natural, e restos forestais procedentes do proceso.

 

Todo iso deixa constancia da aposta da compañía polo modelo de economía circular, á vez que demostra o seu firme compromiso pola sustentabilidade e o coidado do medio ambiente.

Artículo Anterior Artículo Siguiente