La Xunta muestra sus cartas sobre el Corredor Atlántico que pretende

O encontro, que se celebrará este martes 16 de novembro na Cidade da Cultura de Galicia, ten como obxectivo dar a coñecer os traballos realizados no marco da Estratexia Loxística de Galicia 2020-2028 impulsada polo Goberno galego

A XUNTA PRESENTA AOS PRESIDENTES E OPERADORES PORTUARIOS A ESTRATEXIA DE INFRAESTRUTURAS LOXÍSTICAS PRIORITARIAS PARA GALICIA NO CORREDOR ATLÁNTICO.
Os presidentes das autoridades portuarias de Vigo, A Coruña e Ferrol participarán no encontro, que presentará a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez.
Na xornada abordarase a análise e a planificación das infraestruturas ferroviarias elaborada pola Xunta así como as propostas de estratexia e plan de acción.
Convidarase aos axentes que participen no encontro a realizar achegas ao Plan de acción co fin de elaborar un documento máis completo e representativo.
O obxectivo principal é impulsar o transporte ferroviario de mercadorías entre Galicia e o resto de España, Portugal e a Unión Europea a través do Corredor Atlántico.
Proponse unha rede de infraestruturas eficientes para as mercadorías que permita dar soporte ás necesidades ferroviarias e loxísticas de Galicia, incluíndo a Saída Sur de Vigo e a conexión de tren de Langosteira, no porto da Coruña.
O traballo definirá as actuacións que debe incluír o Plan director do Corredor Atlántico que debe elaborar o Goberno de España para optar aos fondos europeos.


A Xunta presentará este martes aos presidentes e operadores portuarios a estratexia de infraestruturas loxísticas prioritarias para o desenvolvemento do Corredor Atlántico de mercadorías.

O encontro, que se desenvolverá na Cidade da Cultura durante a mañá do día 16 de novembro, ten como obxectivo dar a coñecer os traballos realizados no marco da Estratexia Loxística de Galicia 2020-2028 impulsada polo Goberno galego.

Na xornada, que presentará a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, participarán os presidentes das autoridades portuarias de Vigo, A Coruña e Ferrol, ademais de representantes das de Vilagarcía de Arousa e de Marín. Tamén asistirán operadores portuarios, a Confederación de Empresarios de Galicia, o Clúster da Función Loxística de Galicia e representantes das comunidades de Castela e León e de Asturias.

No encontro abordarase a análise e a planificación das infraestruturas prioritarias elaborada pola UTE Teirlog Ingeniería e Iceacsa, adxudicataria do contrato de redacción da Estratexia Loxística de Galicia 2020-2028 que impulsa a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade co obxectivo de deseñar as actuacións necesarias para reducir os tempos de transporte das mercadorías e sacar o rendemento do potencial de Galicia como porto da fachada atlántica.

Ademais das infraestruturas loxísticas definidas como prioritarias, tamén se analizará a estratexia futura e o plan de acción proposto, sometendo este documento a reflexión e debate por parte dos distintos axentes, de xeito que se poidan considerar e incluír as achegas trasladadas no documento definitivo.

O obxectivo principal da Xunta é impulsar o transporte ferroviario de mercadorías entre Galicia e o resto de España, Portugal (Eixe Atlántico) e o conxunto da Unión Europea a través do Corredor Atlántico.

Para iso proponse unha rede de infraestruturas eficientes para o transporte en tren das mercadorías que permita dar soporte ás necesidades ferroviarias e loxísticas de Galicia. Incluiranse como estratéxicos para a comunidade os proxectos da Saída Sur de Vigo e da conexión de tren a Langosteira, no porto da Coruña.
A Xunta impulsa a Estratexia Loxística de Galicia 2020-2028 para potenciar as infraestruturas do transporte como factores de calidade de vida e de competitividade e como resposta á defensa conxunta dos intereses do noroeste no Corredor Atlántico de mercadorías europeo, aproveitando a oportunidade única que supón a incorporación da liña ferroviaria Monforte-Ourense-Vigo-A Coruña ao trazado do Corredor Atlántico.

O traballo será unha ferramenta esencial da participación de Galicia no Plan director do Corredor, cuxa elaboración corresponde ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, definindo os proxectos para que o Goberno solicite os fondos europeos cos que modernizar o trazado noroeste do Corredor Atlántico.

Vázquez Mourelle lleva la voz cantante en este decisivo asunto


Artículo Anterior Artículo Siguiente
"rbtribuna") Por el final de las absurdas fronteras (políticas, sociales, burocráticas, económicas...) que aún subsisten entre España (singularmente Galicia) y Portugal...y que tanto perjudican a la ciudadanía ibérica